top of page
Ayşe ÜNAL
yaşayan kentler platformu, ayşe ünal

Şehir Plancısı, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bilim Uzmanı

1964 yılında Adana'da doğdu.

EĞİTİM DURUMU 

Lise : Adana Kız Lisesi,1981 

Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1986 

Sertifika : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çevresel Etki Değerlendirmesi Uzmanlık Programı, 1998 

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2012 (Konusu: Ankara, Çankaya İlçesi, Gecekondudan Çağdaş Konuta Projesinin Taşınmaz Piyasasına Etkileri- tamamlandı) 

Doktora : Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 (Konusu: Büyükşehir belediye yönetimlerine ilişkin yasal düzenlemelerin kırsal alanlara etkileri; Muğla büyükşehir belediyesi örneği-devam ediyor-Tez aşamasında) 

ÇALIŞTIĞI KURUM/KURUMLAR 

Çankaya Belediye Başkanlığı 1986-2014 Nisan (Şehir Plancısı, Planlama Şube Şefi, Yapı Denetim ve Kontrol Şefi, Planlama Şube Müdürü, İmar Müdür Yardımcısı) 

Gazi Üniversitesi, Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu, TKM 214- Şehircilik ve İmar Dersi Öğretim Görevlisi 2006-2008 (Kısmi Zamanlı Görevli) 

Adapazarı Belediye Başkanlığı 2008-2010 (Kısmi Zamanlı Görevli) 

Türkiye Belediyeler Birliği, 2009- 2012 (Kısmi Geçici Görevli, Çevre ve Şehircilik Müdürü (TBB), Çankaya Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı) 

Türkiye Belediyeler Birliği 2012-2014 Çevre ve Şehircilik Müdürü

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 Nisan- 2016 Temmuz, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı (Emekli oldu.) 

Türkiye Belediyeler Birliği, Ağustos 2016 Çevre ve Şehircilik Danışmanı (göreve başlama) 

İzmir Urla Belediyesi, 2017 Eylül-2018 Aralık, İmar ve Şehircilik Danışmanı.

Türkiye Belediyeler Birliği, Ağustos 2016 – (Devam ediyor.) 

YAYINLARI (SCI, ISSN VE DİĞERLERİ) 

ÜNAL, A. Ve Diğerleri, 2002, Belediye İmar İşleri Elkitabı, TODAİE, Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi, ISBN:975-7669-90-3, TODAİE Yayın No: 310, YYAEM Yayın No: 15, Baskı: Mayıs 2002, Ankara. 

ÜNAL, A. 2009, Yerel Yönetimlerde İmar İş ve İşlemlerini Denetleme Rehberi, KONTDER, (İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler, Kontrolörler Derneği), ISBN: 978-605-60688-2-9, KONTDER Yayın No: 27, Baskı: Temmuz 2009, Ankara.

ÜNAL, A. 2009, Sel Gider Kum Kalır, Çamur Kalır, Acısı Kalır, İller ve Belediyeler Dergisi, Ekim-Kasım 2009, Sayı: 736-737, sayfa: 68-72, Ankara.

 

ÜNAL, A. 2009, GSM Baz İstasyonlarının Yer Seçiminde Belediyelerin Rolü, İller ve Belediyeler Dergisi, Ekim-Kasım 2009, Sayı: 738-739, sayfa: 89-94, Ankara.

 

ÜNAL, A. ve BÖKE ,V. 2009, Yeni İmar Para Cezalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, İller ve Belediyeler Dergisi, Aralık 2009-Ocak2010, Sayı: 740-741, Ankara.

 

ÜNAL, A. 2012, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi İçin Yola Çıkıldı, İller ve Belediyeler Dergisi, Mart 2012, Sayı: 767, sayfa: 71-80, Ankara.

 

ÜNAL, A. 2013, Köy ve Belediyelerde Roller Değişiyor, Haziran 2013, Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Yayınları, Ankara.

 

ÜNAL, A. 2014, Yeni Büyükşehirlerde Mekansal Planların Bütünleştirilmesi, İller ve Belediyeler Dergisi, Şubat 2014, Sayı: 790, sayfa: 36-44, Ankara.

 

ÜNAL, A. 2016, Kıyı Alanlarında Planlama ve Yapılaşma. İller ve Belediyeler Dergisi, Haziran-Temmuz 2016, Sayı: 818-819, sayfa:56-61, Ankara. 

ÜNAL, A. 2017, Kırsal alan ve Kentsel Alan Tartışmasında Belediyeler, İller ve Belediyeler Dergisi, Eylül-Ekim 2016, Sayı: 821-822, sayfa:50-53, Ankara. 

ÜNAL, A. 2017, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Neler Getiriyor?, İller ve Belediyeler Dergisi, Temmuz-Ağustos 2017, Sayı: 831-832, sayfa: 23-32, Ankara.

 

ÜNAL, A., TANRIVERMİŞ, H. 2018, 6360 Sayılı Kanun ve Zorunlu Kentleşme. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, ISSN 1300-1825, 27(2), Nisan 2018, sayfa:1-44, Ankara. 

 

KONGRE, SEMPOZYUM, KONFERANSLAR 

ÜNAL, A. 2010, The Activities Related With Waste Water and Waste Management by Union of Municipalities of Turkey. IFAT ENTSORGA, 13-17 September 2010, Neue Messe München. 

ÜNAL, A. 2013, İklim Değişikliği ve Belediyeler “Belediyeler Hazır mı?”, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansı, IRENEC 2013, Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği. İstanbul. 

ÜNAL, A. TUNÇER, S. 2016, Büyükşehir Yönetimi ve İl Yönetiminin Yeni Yüzü, “Kır-Kent İkileminde Büyükkentler”, Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 10), 5-7 Mayıs 2016, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, ISBN: 978-605-62806-0-3, s.323-362, İzmir. 

ÜNAL, A 2018. “Urban Transformation and Sense of Ownership: An Example from Ankara”. 12th AGP Humanities and Social Sciences Conferense Prague, Czech Republic, ISBN 978-605-67857-4-0, 4-6 May 2018. 

SEMİNERLER, YAYINLANMAMIŞ SUNUMLAR 

ÜNAL, A. 2012, Ankara İli Çankaya İlçesi Büyükesat Mahallesi Gecekondudan Çağdaş Konuta Projesinin Taşınmaz Piyasalarına Etkileri, Eylül 2012, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Ankara.

 

ÜNAL, A. 2015, 6360 Sayılı Kanun İle Köyden mahalleye dönüştürülen Yerleşim Alanlarının Kentle Bütünleşme Sorunları, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Semineri, Ankara.

 

ÜNAL, A. 2017, Büyükşehir Belediyeleri ve Kırsal alanın Geleceği, “Aslında ne Oldu” Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs 2017, İstanbul. 

ÜNAL, A., TANRIVERMİŞ, H. 2018, Türkiye’de Mekansal Kararların Alınmasını Etkileyen Son Yasal Düzenlemeler: Binaların Dönüşümü (2011-2017). International Conference on Real Estate Development and Management 2018. 1-3 Şubat 2018, Ankara. 

ÜNAL, A. 2018, Türkiye’de Büyükşehirler ve Kırsal Alanlar, Kriz Koşullarında Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi Sempozyumu, 03.11.2018, İstanbul. 

DİĞER 

2005 yılından itibaren çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, belediye birliklerinde İmar, Şehircilik, ve Çevre alanındaki yöneticilere ve personele Belediye Mevzuatı, Büyükşehir Belediye Mevzuatı, Kentsel Dönüşüm, Şehircilik, İmar Mevzuatı, İmar Uygulamaları, Yapı, İmar Cezaları, İmar Hukuku ile Çevre ve Çevre Hukuku konularında eğitim, seminer ve konferanslar vermektedir. 

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği ve Şehir Planlama bölümlerinde, çağrılı konuşmacı olarak yer almıştır, 

Ulusal ve uluslararası toplantı kongre sempozyum ve panellerde kurumunu konuşmacı olarak temsil etmiştir. 

bottom of page