top of page

Büşra ERTAŞ / Şehir Plancısı

B%C3%BC%C5%9Fra%20ERTA%C5%9E%C4%B0_edite

Büşra Ertaş, 1995 yılında Kırklareli / Lüleburgaz’da doğdum. Lisans eğitimini Kırklareli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge ve Planlama Bölümü’nde tamamlandım. 2019 yılında fakülte ve bölüm üçüncülüğü, yüksek onur belgesi ile mezun oldum. Lisans eğitimiyle “Şehircilik” kavramını gerek uygulama açısından kavrayabilme ve sorgulayabilme gerekse teorik açıdan bütüncül düşünebilmeyi sistematik bakış açısıyla ele alarak, hem akademik hem de sosyal alanda aktif bir katılım sağlamaktayım.

 

2017 yılında lisans döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Şehir Planlama Müdürlüğü'nde stajımı tamamlandım. Aynı dönemde, Kadıköy Belediyesi'nin de katkısı olan Ekolojik Yaşam Parkı ve Kompost Yaşam Merkezi Atölyesine katıldım.  AutoCAD eğitimi aldım. 

2018 yılında TAK-Kadıköy’de düzenlenen UZUNYOL/Yel Değirmeni Tasarım Projesi geliştirme sürecine katıldım. TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın düzenlemiş olduğu planlama öğrencileri 7. Yaz Eğitim Kampına katıldım. Bu dönemde akademik olarak, “Edirne Kent Merkezi En Uygun Kentsel Yayılma Alanlarının CBS Temelli Eşik Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi” konulu İstanbul 1. Konut Kurultayı'nda poster sunumu gerçekleştirdim. İstanbul’da özel bir ofiste stajımı tamamladım.

2019 yılında Gebze Teknik Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu “PUPA 3.0 ÇÖP” 3 boyutlu tasarım düşünme üzerine bir workshop’a katıldım. Kırklareli Üniversitesi'nde “1. Şehircilik Günleri” etkinliğinin düzenleme kurulunda yer aldım.

 

2020 yılında akademik olarak “Kırklareli İli Kırklareli Merkez/Lüleburgaz/Babaeski İlçeleri Mekânsal Gelişiminin Fonksiyonel Değişim Ve Erişilebilirlik Açısından Değerlendirilmesi” konulu bir bildiri yazdım. Birlik Harita’da mimari projelerin sayısallaştırılması alanında homeoffice olarak çalıştım.

Kent dokusunun korunup analiz süzgecinden geçirerek geleceğe aktarılma hedefiyle geçmişin izlerinin sunulmasına; sayısal yöntemler, ulaşım, kentsel hareketler, kentsel tasarım altında katkıda bulunmayı amaçlıyorum. 

bottom of page