top of page
Feridun DUYGULUER
feridun duyguluer, yaşayan kentler platformu

Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı

EĞİTİM

 • Tarsus Amerikan Kolejinden 1969 yılında mezun oldu.

 • ODTÜ - Mimarlık Fakültesi, Şehir Planlama Bölümünden 1974 yılında Şehir Plancısı” olarak mezun oldu.

 • ODTÜ- Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans programında 2012 yılında “Bölge Plancısı” unvanını aldı.

PROFESYONEL ÇALIŞMA DÖNEMİ

İlk profesyonel başlangıcı ODTÜ’de, “öğrenci asistanlığı” idi. Sonra, İmar ve İskan ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları ve ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer aldı. 1984 yılında, geçici görevli olarak TOKİ’nin kuruluş çalışmalarına katıldı.  Bakanlıktaki çalışma süreci özetle aşağıdadır:

 • 1975-1997 Raportör, Baş Uzman, Daire Başkan Yardımcısı, İmarPlanlama Dairesi Başkanı, Bilgi işlem Dairesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı;

 • 1997-2003   Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü;

 • 2003-2012   Yüksek Fen Kurulu Üyesi ; görevlerinde bulundu;

 • 2012 Temmuz ayında emekli oldu.

 

Yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak aşağıdaki ders programlarına devam etmektedir:

ODTÜ Mİmarlık Fakültesi; Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde;

 • Kentsel Planlamanın Uygulama Yönleri (CRP 479)

 

ATILIM Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde;

 • Yapılı Çevrenin Hukuki Yönleri (MMR 495)

 • Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (MMR 316)

 • Kentsel Tasarım Projesi (MMR 306)

 • Kentsel Tasarımın İnformel Hukuku (MMR 492)

 

ÇEŞİTLİ GÖREVLERİ

 • Avrupa Konseyi toplantılarında (1999-2002) Türkiye Delegasyonunda yer aldı.

 • Beş Yıllık Kalkıma Planlarının çeşitli Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) üyeliklerinde bulundu.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Deprem ile ilgili önlemlerin belirlenmesi  amacıyla kurulan  Meclis Araştırma Komisyonunda yer aldı ve komisyon raporunun teknik bölümünü hazırladı (2010).

 • 1993 Erzurum ve 1999 Marmara depremleri sonrası planlama faaliyetlerinde ve yasal hazırlıklarında görev aldı.

 • Bakanlığın düzenlediği Deprem Şurasında “Şura Yürütme Kurulu” üyesi (2004)  ve Şehircilk Şurasında üye (2017) olarak yer almıştır.

 • Lisans tezlerinde jüri üyeliği ve eş danışmanlık yapmıştır.

 • Japonya, JIKA Sismoloji Enstitüsünden sertifika sahibidir (1996)

KİTAPLARI

 • İmar Mevzuatının Cumhuriyet Dönemi Mimarlığına Ve Şehir Planlamasına Etkileri , TBMM Yayını, 1989.

 • Karadeniz Bölgesinde Yaratıcı Pazarlama Teknikleri,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 1989.

 • İmar Terimleri Sözlüğü,  TODAİE  yayını 1998 (ortak yazar).

 • İmar: Soru-Cevap . Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU yayını; 1998 (ortak yazar).

 • Tarif, Analiz ve Birim Fiyatlar. Bayındırlık ve İskan Bak. YFK2011 (ortak yazar).

 • Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük –Der: Melih Ersoy; “İmar Mevzuatındaki Tanımlar”, Ninova Yayıncılık, 2012.

 • Kentsel Tasarım Rehberleri (3 cilt) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (ortak yazar); T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yayını, 2016.

 • Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (ortak yazar); Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yayını 2017.

 

YARIŞMALAR

İmar hukuku ve turizm yarışmalarında:

 • TBMM’nin (İmar ve Şehir Planlama Mevzuatının Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığına ve Şehir Planlamasına Etkileri- 1987) isimli İmar Hukuku Yarışmasında birincilik;  

 • Ankara Kalesi Koruma İmar Planı Yarışmasında (1988) 2’inci mansiyon;  

 • Turizm Bakanlığının, Karadeniz Bölgesinde Yaratıcı Pazarlama Teknikleri isimli turizm yarışmasında (1989) ödüle layık görülen tek eser sahibi olarak, yarışma dereceleri bulunmaktadır.

 

AYRICA;

 • İlhan Tekeli Yüksek Lisans Tez Ödülü ;

 • Bakanlıktaki çalışma döneminde çeşitli takdirname ödülleri, sahibidir.

 • Çeşitli kongre ve sempozyumlarda bildirileri ve seminerlerde eğitim sunumları ile  mesleki dergi ve kitaplarda yayınlaşmış yazıları bulunmaktadır

 

İLGİ ALANLARI

 • İmar hukuku,

 • Kentsel tasarım,

 • Plan uygulamaları,

 • Kentsel dönüşüm,

 • Ülkelerin planlama politikaları,

 • Turizm teorileri,

 • Mesleki yeterlilikler.

 • Hobileri: Eski kitap; Müzik aletleri; Çakıl taşı yapıştırma figürler,

 

 • Yabancı dili  İngilizcedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

 

bottom of page