top of page

LADİN YILDIRAN / Kentsel Sürdürülebilirlik Uzmanı

ladin_edited.jpg

1983 yılı İstanbul doğumlu olan Ladin YILDIRAN bir kız çocuk annesidir. İlk, orta ve lise eğitimlerini İzmir’de tamamladıktan sonra 2006 yılında Ege Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldu.

 

İş hayatına 2007 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bütçe Şube Müdürlüğü’nde başladıktan sonra İşletme Yönetimi ve Lojistik Yönetimi'ne akademik açıdan daha fazla bilgi sahibi olma konusundaki ilgisi nedeniyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi Fakültesi yüksek lisans programına katılmaya karar verdi. 2011 yılında lojistik, yeşil uygulamalar ve yerel yönetim bakış açıları ile “İzmir için Optimum Katı Atık Depolama Alanı Yer Seçimi” konulu tezini vererek bölümden mezun olmuştur. 

 

İş hayatı ve eğitim hayatındaki bilgi ve tecrübelerini daha ileri taşımak amacıyla 2012 yılında kayıtlandığı Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ndeki doktora eğitimini “Belediyelerde Tedarik Zinciri Yönetiminin Kentsel Sürdürülebilirliğe Etkisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çalışması” tez çalışması ile 2019 yılında tamamlayarak kentsel sürdürülebilirlik, tedarik zinciri yönetimi ve yerel yönetimler konularında uzmanlaşmıştır. 

 

Profesyonel iş yaşantısına ise 2007-2009 yıllarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bütçe Şube Müdürlüğü’nde görev yaparak başladı. 2009-2014 yılları arasında Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nde birim şefi olarak görev yaparak birçok ulusal ve uluslararası projede görev almış ve kurumun stratejik yönetim sisteminin oluşturulmasında aktif rol almıştır. 2015-2017 yılları arasında AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü’nün kurulması ile ilgili birimde proje uzmanı olarak görevini yürütmüştür. 2017 yılından 2020 yılı Haziran ayına kadar ise aynı kurumda Atık Yönetimi ile ilgili departmanda teknik uzman olarak görev yapmıştır.

 

  • 2018-2020 yıllarında TUBİTAK 1003-SBB-Kent Proje çağrısı kapsamında “İzmir Örneği İle Türkiye’de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması” projesinde proje araştırmacısı,

  • 2015 yılında Bremen ve İzmir arasında proje geliştirilmesi amacıyla başlatılan işbirliğinde proje uzmanlığı,

  • 2010-2014 yıllarında MEDCITIES tarafından yürütülen “Mediterranean Network for the promotion of Sustainable Urban Development Strategies and three news UDS (USUDS)” projesinde Türkiye proje ortaklığı görevlerini yürütmüştür. 

 

2020 yılında "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Kurumsal Dönüşüm" isimli kitapta, "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" başlıklı bölüm ve 2013 yılında Optimal  Location  of  Waste  Landfill  Site.From  the  Perspective  of  Logistics,Waste Landfill LocationProblem: An Implementation of Optimal Location of Waste Landfill adlı kitapları yayınlanmıştır.

 

Stratejik yönetim, kentsel sürdürülebilirlik, belediyelerde tedarik zinciri yönetimi, halk anketleri ve beklentilerinin tespiti, atık yönetimi ve proje yönetimi gibi konularda edindiği kurumsal tecrübeler ile 2020 yılı Haziran ayı itibariyle kamuda olan görevinden ayrılarak AR-GE merkezi olan bir yazılım firmasında İş Geliştirme Yöneticisi olarak görevine başlamıştır.

Tüm bu profesyonel görevlerinin yanı sıra proje yöneticisi, proje geliştiricisi ve uzmanı olarak birçok yerel ve uluslararası projede STK'lar vb. kuruluşlarla birlikte yer almıştır. 2019 yılından itibaren Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nın İzmir yürütücüsü olan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı İzmir Kurulu’nun da bir üyesi olarak görev yapmaktadır. 

İŞ TECRÜBELERİ

ATIK YÖNETİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Atıkları Şube Müdürllüğü: Şef, 15.08.2018- devam:

İnşaat atıkalarının denetlenmesi işinde görevli ekibin koordinasyonunun sağlanması, rut planlarının yapılması, konu ile ilişkili vatandaş iletişiminin sağlanması, inşaat atıkları denetimi ile ilgili yazılım geliştirilmesi işinin yönetilmesi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü, 09.2017-08.2018:

Kent genelinde yolların, cadde ve meydanların temizlenmesi işi ile ilgili şartnamelerin hazırlanması, ilk planların oluşturulması ve kontrolörlük.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü, 15.05.2016- 15.08.2018

Evsel atıkların denetlenmesi ile ilgili rutin işler, ambalaj atığı konusunda ilköğretim öğrencilerine yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, Sıfır Atık Projesi, İzmir İli Kentsel Atık Yönetim Planı oluşturulması için şartnamelerin oluşturulması ve işin yürütülmesi.

STRATEJİK YÖNETİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü: Şef, 05.2014-11.2015:

Proje uzmanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Banka ve Krediler Şube Müdürlüğü,04.2013-05.2014

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, 07.2012-04.2013:

Müdürlüğün ilk kurulma aşamasında gerekli tüm işlerin planlanması ve yapılması, Stratejik Plan'ın hazırlanması, Stratejik Yönetim yazılımının geliştirilmesi, Stratejik Planlama uzmanı olarak uluslararası projede Belediye'nin temsil edilmesi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü, 10.2007-10.2009

AKADEMİK BİLGİLER

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İŞLETME

Doktora, 11. 2019

Tez Konusu: The Effect Of The Supply Chain Management In Municipalities On City Sustainability And A Study On Izmir Metropolitan Municipality (Belediyelerde Tedarik Zinciri Yönetiminin Kentsel Sürdürülebilirliğe Etkisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çalışması)

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ

Yüksek Lisans, 07.2011

Tez Konusu: Optimal Location of Waste Landfill Site for İzmir (İzmir için Optimum Katı Atık Depolama Alanı Yer Seçimi)

EGE ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK

Lisans, 06. 2006

KİŞİSEL BAŞARILAR

YAYINLAR

 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İle Kurumsal Dönüşüm.

Akademisyen Yayınevi. 2020. 11. Bölüm: Sürdürülebilir Kentler ve Topluluklar

Optimal Location of Waste Landfill Site. From the Perspective of Logistics, Waste Landfill Location Problem: An Implementation of Optimal Location of Waste Landfill Site for İzmir.

LAP LAMBERT Academic Publishing. 2013.

bottom of page