top of page

DR. LEVENT ÜNVERDİ / Şehir Plancısı

yaşayan kentler platformu, LEVENT ÜNVERDİ

1967 yılında Ankara’da doğdu. 1985 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ndeki eğitimini Şubat 1990 yılında tamamlayarak “Şehir Plancısı” unvanını aldı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsün de “Yüksek Lisans” Eğitimini, 2004 yılında yine Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Doktora” Eğitimini tamamladı. 

1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde başladığı akademik çalışmaları içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Döner Sermayesi kapsamında; 

  • Yeni Foça Koruma Amaçlı İmar Planı

  • Ayvalık (Merkez) Koruma Amaçlı İmar Planı

  • Ayvalık (Çamlık) Koruma Amaçlı İmar Planı

  • Gölyazı (Bursa - Nilüfer) Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Koruma İmar Planı

  • İzmir ve Yakın Çevresi Strateji Planı

  • Gaziemir Belediyesi, Aktepe ve Emrez Mahallelerinin konut alanlarının kapsayan 135 ha.’xxlık alanda ”Kentsel Dönüşüm Projesi” olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu

  • Aktepe Emrez Mahalleleri ”Kentsel Dönüşüm Proje Alanı” sınırı ile Akçay Caddesi arasında kalan 20.5 hektarlık alanın kentsel dönüşüm ve yeniden geliştirme amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu

  • İzmir İli Bölge Planı Hazırlanmasına Yönelik Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgeler Arası İlişkilerin Tespiti 

 

çalışmalarında yer aldı. Bu arada İller Bankası tarafından düzenlenen Gaziantep 100. Yıl Atatürk Kültürparkı ve Çevresi Kentsel Tasarımı Ulusal Yarışmasında 5. Mansiyonu alan ekip içerisinde bulundu.

2014-2019 yılları arasında Aydın İli, Söke İlçesi, Konak Mahallesi, Yenicami Mahallesi ile Cumhuriyet ve Çeltikçi Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 554.178 m2’lik alanda yapılacak “Kentsel Tasarım Projesi ve Uygulama İmar Planı Revizyonu” hazırlanmasında danışmanlık yaptı.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını yürütmenin yanında 2004 yılından bu yana Türkiye’nin değişik illerinde yer alan İdare Mahkemelerinde Bilirkişilik görevi ve aynı zamanda da 2011 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.     

bottom of page