top of page
WhatsApp%2520Image%25202020-10-20%2520at

YAĞMUR UĞURLU/ Şehir Plancısı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldum. Bitirme Projesi kapsamında İstanbul Turizm Stratejik Mekansal Planı/Yenikapı Müze Yönetim Planı; Bitirme Ödevi kapsamında ise İklim Değişikliğine Uyum Çerçevesi'nde Kentsel Metropoliten Alanlarda Plan ve Politikaların İncelenmesi 'İstanbul Örneği' konulu ödevini hazırladım.

 

Planlamada kullanılan bilgisayar teknolojilerini daha iyi öğrenebilmek için aynı zamanda şuan Anadolu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü'ne devam etmekteyim. Lisans eğitimimde kentsel dönüşüm, iklim değişikliği, kent ve çevre sorunları ve sürdürülebilirlik konularına ilgim arttı. Bu ilgiyi devam ettirebilmek için lisans mezuniyetimden hemen sonra Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları lisansüstü programına başladım.

bottom of page