YARIŞMAYA SON KATILIM TARİHİ: 6 KASIM 2020

YARIŞMANIN GEREKÇESİ

Kent ve kentleşme açısından, toplumsal, ekolojik, ekonomi-politik ve kır-kent ilişkilerine dair bilinenler ya da olup bitenin yanı sıra, son günlerde, yerel yönetimlerin kırsalı farklı planlama eğilimi ile, yerel değerler üzerinden sektörel ekonomik faaliyet girişimlerinde bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, günümüz yerleşmelerinde kendi kendilerine yetebilme gerekliliği, yerleşimlerin çeperindeki kırsal alanları ile bütünleşen fiziksel ve işlevsel bir disiplinlerarası organizasyonun kurulması ve model önerilerinin geliştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU

Yaşayan Kentler Platformu’nun öncelikli çalışma konularından biri olan, “Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Projeleri”ni oluşturma başlığı kapsamında; bulunduğu coğrafyanın doğal, tarihsel, kültürel ve ekonomik değerlerini koruyarak kalkınan, Kır-Kent Birlikteliği Modelinin oluşturulması amacıyla, Yaşayan Kentler Platformu “KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” nı açmıştır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı:                                            05/08/2020

Sorular İçin Son Tarih:                                 16/09/2020 (saat: 23.59 GMT +3)

Cevapların İlanı:                                             23/09/2020

Proje Teslim Son Tarih ve Saati:               06/11/2020 (saat: 23.59 GMT +3)

Jüri Değerlendirme Tarihi:                         20/11/2020

Sonuçlarının Açıklanma Tarihi:                 27/11/2020

Kolokyum ve Sergi Açılış Tarihi:                05/12/2020

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışma Şartnamesi'ni PDF formadında buradan indirebilirsiniz.

JÜRİ ÜYELERİ

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ / Mimar, Şehir Plancısı (Jüri Başkanı)

Bahattin YÜCEL / 54. T.C. Hükümeti Turizm Bakanı

Neptün SOYER / İzmir Köy-Koop. Yönetim Kurulu Başkanı

Feridun DUYGULUER / Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı

Prof. Dr. Yusuf KURUCU / Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Dr. Ayşegül ORUÇKAPTAN / TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı

Ayşe ÜNAL / Şehir Plancısı, Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Danışmanı.

JÜRİ DANIŞMAN ÜYELERİ

Mine AŞCI / Mimar, Yaşayan Kentler Platformu Kurucusu

Başak KAMACI BUDAK / Sanat Tarihçisi, Yaşayan Kentler Platformu Kurucusu

Mehmet Nazım ÖZER / Yüksek Şehir Plancısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kentsel Tasarım Şube Müdürü

Bekir ILICALI / Yüksek İnşaat Mühendisi, Ulaşım Uzmanı

Ahmet ALTAN / Ekonomi Uzmanı

Çetin GÜRCÜN / Turizmci, FİJET (Dünya Seyahat Yazarları Birlikleri Federasyonu) Üyesi

Merih Feza YILDIRIM / Mimar

Doç. Dr. Mustafa ARTAR / Peyzaj Mimarı, Bartın Üniversitesi

Murat SARAÇ / Turizmci, İtalya Fahri Muhabir Konsolos

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖRNEK / Şehir Plancısı, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Tarık YAŞAR / Peyzaj Mimarı

RAPORTÖRLER

Fatma Çağla ŞEVİK / Şehir Plancısı

Gülendal CİLLİ AR / Yüksek Mimar

Taha Enes ÖLMEZ / Şehir Plancısı

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Sümeyye BABAYUSUF / Şehir Plancısı

Esat YILDIRIM / Şehir Plancısı

Büşra SOYLU / Şehir Plancısı

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

1. Ödül: 5.000 TL

2. Ödül: 2.500 TL

3. Ödül: 1.500 TL

1. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 TL

2. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 TL

3. Eşdeğer Mansiyon Ödül: 1.000 TL

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Copyright © 2020 Yaşayan Kentler Platformu

Sitede yer alan yazılar ve görseller izinsiz olarak kopyalanamaz.

Her hakkı saklıdır.