top of page

Yılmaz ÖNER / Konservatör-Restoratör

IMG_20171204_181514_242_edited.jpg

22.08.1990 tarihinde İzmir’de doğdu. Çocukluğu ve ilk gençliği Kuşadası (Aydın) ve İzmir’de geçti. 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari Restorasyon ön lisans programını yüksek onur belgesi alarak tamamladı. Ön lisans eğitimi sırasında TBMM Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı teknik ve obje restorasyon atölyelerinde görev aldı. Yine aynı yıllarda Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı bünyesinde Kuzgun Acar’ın Soyut Kompozisyon (Kuşlar) rölyefinin belgeleme, restorasyon ve konservasyon aşamalarında asistan restoratör olarak çalıştı.

 

2018’de Istituto Lorenzo de’ Medici Bachelor of Science in Conservation Studies lisans eğitimi ile eş zamanlı olarak Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli’de Restoration of Stone ve Cleaning Paintings kurslarını tamamladı. Lisans eğitimi esnasında Uffizi Gallery’de müze eserlerinin restorasyonu ve konservasyonunda restoratör – konservatör olarak yarı zamanlı çalıştı. 2017 Venedik Bienali’nde kurulum ve kondisyon raporları çalışmalarında yer aldı.

Ekim 2018’den itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda rölöve, restorasyon projelerinde çalışmaktadır.

bottom of page