top of page

PROF. DR. YUSUF KURUCU / Ziraat Mühendisi

yusuf%20kurucu_edited.jpg

Yusuf KURUCU  1957 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’nden 1980 yılında mezun oldu. 1981 yılında Toprak Etüt ve Haritalama Mühendisi olarak TOPRAKSU Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1987 yılında ILRI Wageningen’de  (Hollanda) sulama ve drenaj konusunda ve 1989-1990 yıllarında Twente Univ. ITC, Enschede’de (Hollanda) Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi sistemleri konusunda eğitim aldı. Arazi toplulaştırması, sulama, arazi ıslahı vb konularında çalışan ve Toprak Etüd Mühendisi olarak uzmanlaşan Prof. Kurucu,  1992-1993 yıllarında GAP projesi kapsamındaki arazilerin toprak haritası ve arazi örtüsünün uzaktan algılama tekniği ile haritalanmasında Bakanlık adına çalıştı. 

 

1994 yılında E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’ne geçen Prof. Dr.Kurucu, 1995 yılında doktorasını tamamladı ve 1998 yılında doçent, 2005 yılında profesör unvanı aldı. 

 

Ziraat Fakültesi bünyesinde bir uzaktan algılama ve CBS laboratuvarı kurulumunda görev alan Prof. Dr. Kurucu, Ege Üniversitesi Çevre Araştırma Uygulama Merkezi müdür yardımcılığı, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Merkez-TTO yönetim kurulu üyeliği, Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü başkan yardımcılığı, Bilimsel Araştırmalar komisyon üyeliği görevlerini yürütmüştür. Prof. Kurucu halen Toprak Bilimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. 

 

Uluslararası ve ulusal kitaplarda bölüm yazarlığı ve editör olarak görev alan Prof. Kurucu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda yayını vardır. Kongre başkanı ve organizasyon komitesi başkanı olarak dört adet uluslararası ve 2 adet ulusal kongre düzenleyen Prof. Kurucu halen Balkan Çevre Derneği (BENA) Türkiye Sorumlusu, Ziraat Mühendisleri Odası Çevre Komisyonu üyeliği bulunmaktadır.

 

İzmir İl Özel İdaresi tarafından desteklenen İzmir İli Arazi Varlığı projesi yürütücülüğü yapan Prof. Kurucu, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi projesinde, İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından desteklenen Gediz-Bakırçay Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi ve Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi projelerinde tarım grubunda görev almıştır. 

 

TUBİTAK , E.Ü. Bilimsel Araştırmalar Fonu, DPT, İzmir Ticaret Borsası, Avrupa Birliği ve Bakanlıklar tarafından desteklenen çok sayıda projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan Prof. Kurucu, 2005-210 yılları arasında İstanbul Metropolitan Planlama Merkezinde tarım danışmanlığı yapmıştır. Prof. Dr. Kurucu halen TUBİTAK MAM ve TUBİTAK-BİLGEM de proje danışmanlık görevlerini yürütmektedir.

bottom of page