top of page

ASLI KARAOĞLU / Çevre Mühendisi

Aslı Karaoğlu.jpg

1994 yılında İzmir’de doğdum. Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tamamladığım lisans eğitimimin ardından Ege Üniversitesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans eğitimime başladım. Tez aşamasında olduğum bu dönemde su-enerji-gıda üzerine bir TÜBİTAK projesinde görev almaktayım.  

Yüksek Lisans eğitim sürecimde jeotermal enerji, jeotermal su arıtımı ve bu konulara bağlı olarak ileri arıtım teknolojilerinden membran sistemleri üzerine çalışmalar yürütmekteyim. Bu çalışmaların özünde ve eğitim hayatımın da bir getirisi olarak sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, atıklar ve minimizasyonu gibi konularda çalışmak, eğitimlere katılmak, çeşitli projelerde yer almak, özellikle doğa, çevre ve yaşadığımız kentler için çözümler üretmek mesleki anlamda beni motive eden çalışma alanlarındandır. 

bottom of page