top of page

 Neden Yaşayan Kentler Platformu?

2020 yılı, dünya ölçeğinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.  COVID-19 Salgını ile birlikte; evren, doğa, kent ve insan ilişkilerini yeniden düşünmek zorunda kaldığımız bir dönemi yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz.

 

Gelecek kaygısı ve “yeni normale” nasıl adapte olacağımız konusunda hayatın her alanında, sınırlar ve çözümler üretilmeye çalışılırken, kentlerin ve yerel yönetimlerin bu sürece adaptasyonları ise en önemli başlık olarak öne çıktı. 

 

Yerel yönetimler, bir yandan acil önlemler ve krizin günlük gereklerini yerine getirmek için mücadele ederlerken, bir yandan da kentlerin, bu tür krizler karşısında; kendi kendine yeterliliği, dirençliliği ve tüm kaynakların doğru yönetilmesini gerektiren gelecek kurgusu önem kazandı.

 

Uzun yıllardır yerel yönetimlerin çeşitli kademelerinde görev alan kurucularımız Mine Aşcı ve Başak Kamacı Budak; COVID-19 süreci öncesinde; yerel yönetimler için sürdürülebilir, yerel kalkınma odaklı, kentlerin mevcut potansiyellerinin ve öz kaynaklarının doğru kullanımını hedefleyen, bütüncül kent modellerinin ve çalışmalarının nasıl bir zeminde üretilebileceği konusunda çalışmalarına  başlamıştı. Salgının ortaya çıkması ile birlikte, bu çalışmaları, farklı uzmanlık alanlarından katılımcılardan oluşan bir ortak platform çatısı altında yürütmeye karar verdiler.

 

Kentlerle ilgili bugüne kadar değer üretmiş KENT SAVUNUCULARINI, SANATÇILARI, AKADEMİSYENLERİ, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ BÜROKRATLARI, serbest piyasada yüz akı çalışmalara imza atmış PROFESYONELLER'i ve farklı disiplinlerden kentlere dair sözü olan kişi ve kurumların davet edilmesiyle, YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU yolculuğuna başladı. Ve her geçen gün artan katılımlar ile giderek zenginleşti.

 

Yaşayan Kentler Platformu bileşenleri, yaşanan bu sürecin; İNSAN ODAKLI BELEDİYECİLİK için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor.

 

İMECE ruhu ve kapsayıcılıkla, gelecek perspektiflerini ve ihtiyaç analizlerini bütüncül bir anlayışla değerlendiren YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU,  katılımcıları ve kurullarıyla, farklı disiplinlerden kent savunucularını ortak bir masa etrafında toplayarak, bugünün varlık ve yokluklarını,  yarının temalarını (planlama), eylem planını (uygulama), risk yönetimi için gerekli ortak çalışma alanını oluşturarak; şehirlerimiz için yeni yol haritalarını ve sürdürülebilir kalkınma odaklı projeleri, YEREL YÖNETİMLER düzeyinde kurulacak işbirlikleri ile hayata geçirmeyi hedeflemektedir.   

 

GELECEĞİN KENTLERİ İÇİN YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU'NDA BULUŞALIM...

    

DEĞERLERİMİZ...

Yaşayan Kentler Platformu Değerlerimiz.j

ANAHTAR KELİMELERİMİZ

4_edited.png
bottom of page