top of page

Geleceğin Kentleri İçin Kapsayıcı, Yenilikçi, 

Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Çözümleri Birlikte Üretiyoruz…

NEDİR ?

Yaşayan Kentler Platformu, yerel yönetimler alanında çalışan akademisyenlerin, profesyonellerin, yöneticilerin, kent savunucularının yeni projeler ve kent modelleri üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir platformdur.

 

Kentleri ve yerel yönetimleri odağına alan farklı disiplinlerden uzmanları, yerel yöneticileri, gençleri ve girişimcileri bir araya getirerek kentlere özgü proje ve yerel modeller üretilmesi amaçlanmaktadır.

NASIL ?

Her kentin kendi ruhu ve karakteri olduğuna inanıyoruz. Birlikte üretmenin, düşünmenin ve yaratmanın gücünün farkındayız.

 

Geleceğin kentlerini gençliğin dinamizmi ile birleştirmenin sinerjisine güveniyoruz.

Kentlerin ruhuna saygılı, uygulanabilir ve sürdürülebilir özgün, kalkınma odaklı proje ve modeller üretiyoruz.

YÖNTEM

Yaşayan Kentler Platformu; Üniversite - Kamu - Özel Sektör - Sivil ortaklığını sağlayarak, bütünleştirici bir rol oynar.

 

Kentlerin Mekansal ve Sosyal Doku analizlerini yapılarak, tarihsel-kültürel geçmiş ve geleneklerinden esinlenerek oluşturulan, ortak müşterekler etrafında geleceğe odaklı, bugünün önceliklerini kabul eden, bütüncül bakan ve kaynakları doğru kullanan projeler üretir.

GRAF%C4%B0K%20NED%C4%B0R-NASIL-Y%C3%96NT
Yaşayan Kentler Platformu Yöntem.jpg
bottom of page