top of page

DOÇ. DR. MUSTAFA ARTAR / Peyzaj Mimarı

Murat Artar, Yaşayan Kentler Platformu

Doç. Dr. Artar 1975 Ulus- Bartın doğumludur. Orta ve Lise eğitimini TED Karabük Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde tamamlamıştır.  1994-1998 yılları arasında Lisans Öğrenimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini ise aynı bölümde Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Peyzaj Mimarlığı eğitimine ek olarak Anadolu Üniversitesi AÖF Yerel Yönetimler Programı ile AÜ İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Lisans Programını da tamamlamıştır. 

1998 yılında yüksek lisans eğitimi ile beraberinde Araştırma Görevlisi olarak başlayan akademik yaşamını Nisan 2006’ya kadar Çukurova Üniversitesinde sürdürmüş, Nisan 2006’dan günümüze değin Bartın Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Dr. Artar yurtiçi ve yurtdışı bilimsel projelerde aktif rol alırken, farklı aralık ve tarihlerde Almanya, Japonya, Slovak Cumhuriyeti (Erasmus Eğitimi), Landscape Institute- İngiltere (YÖK Bursu) gibi ülkeler ile bilimsel işbirliği çalışmalarında bulunmuştur. Başta Peyzaj Mimarları Odası olmak üzere, doğa koruma ve Peyzaj Planlama konularında çalışmalar yapan birçok Sivil Toplum Kuruluşuna üye olan Dr. Artar iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ağırlıklı çalışma konularının Peyzaj Planlama Doğa Koruma Planlaması Peyzaj Planlamada CBS ve Uzaktan Algılama,  Kıyı Alanları ve Sulak Alanlar Yönetimi, son yıllarda koruma konuları, UNESCO ve Yeşil Altyapı konularında yoğunlaşmaktadır.

 

Biri Avrupa Komisyonu LIFE Programı tarafından desteklenmiş Dış Kaynaklı Proje ile TÜBİTAK vb kamu kurumlarınca desteklenmiş araştırma projeleri yanında ulusal kurumlarca desteklenmiş birçok kongre, çalıştay, panel vb. çalışmalarda düzenleme kurullarında aktif rol almış, bu etkinliklerin birçoğunda da sonuç ürünlerde editörlük görevini üstlenmiştir.

 

Farklı sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak görev yapan Dr. Artar hobi olarak bisiklete binmektedir. Bartın’da bisiklet turizmi ve ulaşım odaklı bisikletin geliştirilmesi ve bölgenin potansiyelinin ortaya çıkarılması için festivaller düzenleyen Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneğinin 2017 yılından bu yana başkanlığını yürütmektedir. YÖK 2547 Sayılı Kanunun 38. Maddesi gereği teknik konularda Amasra Belediyesine danışmanlık yapmak üzere görevlidir. Son yıllarda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) destekli birçok projede özellikle Küre Dağları Milli Parkı ve tüm Bartın’a yaygın turizm altyapısının geliştirilmesi konularında projelerde görev almıştır.

 

Yer Aldığı Projelerden Bazıları

 

Cukurova Delta Biosphere Reserve: Determining The Biodiversity and Initiating A Program For Sustainable Development, Avrupa Birliği, Proje Koordinatör Yrd., , 01/01/2000 - 31/05/2004

 

Seyhan havzası bitki örtüsünün floristik ve vejetasyon açısından araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , 01/01/2003 - 01/01/2006

 

Bartın Irmağı ve Yakın Çevresinin Peyzaj Planlama Odaklı Turizme Kazandırılması Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Koordinatörü, 05/09/2011 - 31/01/2012

 

Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni Ve Ekolojik Süreç Etkileşimi, Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı,  31/05/2013 

 

UNESCO Dünya MirasYolunda Amasra’nın Stratejik Eylem Planının Oluşturulması, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 30/09/2013 - 31/05/2014

 

Bartın Kentinde Yeşil Altyapı (Green Infrastructure) Yaklaşımı İle Peyzaj Değerlendirmeleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20/03/2014 - 20/06/2015

 

Küre Dağları Milli Parkı Bartın Bölümünde Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 01/07/2014 - 01/04/2015

 

Ekorota Bartın: Doğal ve Kültürel Koridorların Haritalanması, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 01/09/2015 

 

Ödüller 

 

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu İle Çamlıbel Limanı Fikir Projesi Yarısması, Mimari Yarısma, Ödül Alınan Kurum: Mersın Büyüksehır Beledıye Baskanlıgı, Türkıye, 10 Agustos 2018.

 

Antalya Kepez Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarısması, Fikir Projesi, Ödül Alınan Kurum: Kepez Beledıye Baskanlıgı, Türkıye, 20 Mart 2018.

 

Lüleburgaz Belediyesi Tosbaga Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Yarısması, Fikir Projesi, Ödül Alınan Kurum: Lüleburgaz Beledıye Baskanlıgı, Türkıye, 09 Ocak 2018.

 

Elazıg Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım Ve Mimari Proje Yarısması, Mimari Proje Yarısması, Ödül Alınan Kurum: Elazıg Beledıye Baskanlıgı, Türkıye, 14 Temmuz 20

 

Tezler

 

Yüksek Lisans 

 “Çukurova Deltası’nda Tuzla İle Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı Arasındaki Kıyı Şeridinde Önemli Biyotopların Haritalanması” 

 

Doktora 

 “Karatepe-Aslantaş Milli Parkı Örneğinde Korunan Alanlar İçin Bir İzleme Yönteminin Geliştirilmesi” 

 

Üyelikler

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (8-9-10. Dönem Genel Merkez YK Üyesi)

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) - Yönetim Kurulu Üyesi

İnci Bankoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi

Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Külübü Derneği - Yönetim Kurulu Bşk.

TED Karabük Koleji Mezunlar Derneği- Üye

bottom of page